some image

Auditor Intern

Auditul intern reprezintă o serie de activități și acțiuni corelate, extrem de important în cadrul oricărei instituții, desfășurat în vederea verificării conformității documentelor interne cu procedurile aplicate. Astfel, se face o analiză diagnostic, se identifică neconcordanțele și apoi se aplică măsurile corective necesare.

Auditul intern se desfasoară conform Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare, reguli de exercitare, reguli de implementare și Codul de etică pentru profesia de auditor intern.

Durata cursului

1 saptamana

Competente dobandite la finalizarea cursului

    1. Stabilirea de relații de comunicare cu factorii implicați în activitatea de audit intern; Preluarea și transmiterea de informații; Inițierea și conducerea discuțiilor;
    2. Stabilirea criteriilor de evaluare a managementului; Determinarea gradului de asumare și acoperire a riscurilor in fundamentarea și implicarea deciziei manageriale; Evaluearea performantelor managementului;
    3. Identificarea documentelor necesare efectuarii auditului financiar-contabil; Examinarea documentelor necesare efectuării auditului financiar-contabil; Controlul conturilor; Auditearea proiectului de buget;
    4. Stabilirea activitatii/acțiunii/operațiunii de auditat; Identificarea caracteristicilor activității/acțiunii/operațiunii de audit; Verificarea și analizarea caracteristicilor activității/acțiunii/operațiunii de audit; Stabilirea concluziilor/constatărilor auditului;
    5. Stabilirea scopului și obiectivelor inspecției; Alegerea metodelor, tehnicilor și procedurilor de lucru; Verificarea acțiunilor, activităților sau operațiunilor sesizate; Întocmirea procesului verbal de inspecție de audit intern;

Conditii de inscriere

Studii superioare demonstrate cu diploma / adeverinta.

Programul cursurilor

program-cursuri

DORITI ALTE CURSURI?

IC Consulting Cluj Napoca isi largeste portofoliul de formare profesionala furnizand pachete educationale noi, atat sub forma cursurilor de perfectionare cat si a sesiunilor de training si teambuilding.

CONTACTATI-NE!