GDPR Intrebări și răspunsuri


Dreptul de a fi uitat: cum va funcționa?

Deja directiva actuală oferă persoanelor posibilitatea de a șterge datele, în special atunci când datele nu mai sunt necesare.
De exemplu, dacă o persoană și-a dat consimțământul de a procesa pentru un anumit scop, de exemplu afișarea pe un site de socializare și nu mai vrea acest serviciu, nu există niciun motiv pentru a păstra datele în sistem. În special, atunci când copiii au făcut datele despre ei înșiși accesibili, adesea fără a înțelege pe deplin consecințele, ei nu trebuie să fie blocați de consecințele acestei alegeri pentru tot restul vieții.
Acest lucru nu înseamnă că, la fiecare solicitare a unei persoane, toate datele sale personale vor fi șterse dintr-o dată și pentru totdeauna. Dacă, de exemplu, păstrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract sau pentru respectarea unei obligații legale, datele pot fi păstrate atât timp cât este necesar în acest scop.
Dispozițiile propuse cu privire la “dreptul de a fi uitate” sunt foarte clare: libertatea de exprimare, precum și cercetarea istorică și științifică sunt protejate.
De exemplu, nici un politician nu va putea să își elimine remarcile anterioare de pe web. Acest lucru va permite, printre altele, site-urile de știri să continue să funcționeze pe baza acelorași principii.

Există o protecție specifică pentru copii?

Da, regulamentul recunoaște faptul că copii merită o protecție specifică a datelor lor personale, deoarece aceștia ar putea să nu fie mai puțin conștienți de riscuri, consecințe, garanții și drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. De exemplu, ei beneficiază de un drept mai clar de a fi uitați.
În ceea ce privește serviciile societății informaționale oferite direct unui copil, regulamentul prevede că consimțământul pentru prelucrarea datelor copilului trebuie să fie acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului. Pragul de vârstă este stabilit de statele membre în intervalul de la 13 la 16 ani.
Scopul acestei dispoziții specifice este de a proteja copiii de presiunea lor de a împărtăși date cu caracter personal fără a realiza pe deplin consecințele. Nu va împiedica adolescenții să utilizeze Internetul pentru a obține informații, consiliere, educație etc. În plus, regulamentul specifică faptul că acordul titularului responsabilității părintești nu ar trebui să fie necesar în contextul serviciilor de prevenire sau de consiliere oferite direct unui copil .

Care sunt avantajele pentru companii?

Reforma oferă claritate și coerență a normelor care trebuie aplicate și restabilește încrederea consumatorului, permițând astfel întreprinderilor să profite pe deplin de oportunitățile de pe piața unică digitală.
Datele sunt moneda economiei digitale actuale. Colectate, analizate și mutate pe tot globul, datele personale au dobândit o semnificație economică enormă. Potrivit unor estimări, valoarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor europeni are potențialul de a crește până la aproape 1 trilioane de euro anual până în 2020. Prin consolidarea standardelor ridicate ale Europei de protecție a datelor, parlamentarii creează oportunități de afaceri.

Pachetul de reformă privind protecția datelor ajută piața unică digitală să realizeze acest potențial prin:
– Un continent, o lege: o lege unică, paneuropeană pentru protecția datelor, care înlocuiește mozaicul inconsecvent actual al legilor naționale. Companiile se vor ocupa de o lege, nu de 28. Beneficiile sunt estimate la 2,3 miliarde de euro pe an.
– Ghișeu unic: un “ghișeu unic” pentru întreprinderi: companiile nu vor trebui decât să se ocupe de o singură autoritate de supraveghere, și nu de 28, ceea ce face simplificarea și ieftinirea întreprinderilor în UE.
– Aceleași reguli pentru toate companiile – indiferent de locul în care sunt stabilite: Astăzi, companiile europene trebuie să respecte standarde mai stricte decât companiile stabilite în afara UE, dar și întreprinderile pe piața unică. Cu societățile de reformă care își au sediul în afara Europei vor trebui să aplice aceleași reguli atunci când oferă bunuri sau servicii pe piața UE. Acest lucru creează condiții de concurență echitabile.

Ce este Ghișeul Unic?

În cadrul unei piețe unice a datelor, nu sunt suficiente norme identice pe hârtie. Regulile trebuie aplicate în același mod peste tot. Ghișeul unic va simplifica cooperarea dintre autoritățile de protecție a datelor cu privire la aspecte cu implicații pentru întreaga Europă. Companiile vor avea de-a face doar cu o autoritate, nu cu 28.

Aceasta va asigura certitudinea juridică pentru întreprinderi. Întreprinderile vor profita de decizii mai rapide, de la un singur interlocutor (eliminând puncte de contact multiple) și de la o mai mică birocrație. Aceștia vor beneficia de coerența deciziilor în care aceeași activitate de prelucrare are loc în mai multe state membre.

Persoanele fizice vor deține un control mai mare. Cum va ajuta acest lucru afacerea mea?

Noul drept la portabilitatea datelor va permite persoanelor să își transfere datele personale de la un furnizor la altul. Start-up-urile și companiile mai mici vor putea accesa piețele de date dominate de giganți digitali și vor atrage mai mulți consumatori cu soluții favorabile vieții private. Acest lucru va face economia europeană mai competitivă.

Care sunt beneficiile pentru IMM-uri?

Reforma protecției datelor vizează stimularea creșterii economice prin reducerea costurilor și a birocrației pentru întreprinderile europene, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).
Având o regulă în loc de 28, reforma UE privind protecția datelor va ajuta IMM-urile să pătrundă pe noi piețe.
Într-o serie de cazuri, obligațiile controlorilor de date și ale procesatorilor sunt calibrate în funcție de dimensiunea afacerii și / sau de natura datelor prelucrate.

De exemplu:
– IMM-urile nu trebuie să numească un responsabil cu protecția datelor, cu excepția cazului în care activitățile lor principale necesită o monitorizare sistematică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă sau dacă procesează categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi cele care dezvăluie originea rasială sau etnică sau convingerile religioase. Mai mult, acest lucru nu va trebui să fie un angajat cu normă întreagă, ci ar putea fi un consultant ad-hoc și, prin urmare, ar fi mult mai puțin costisitor.
– IMM-urile nu trebuie să țină evidența activităților de prelucrare, cu excepția cazului în care prelucrarea pe care o desfășoară nu este ocazională sau poate duce la riscul pentru drepturile și libertățile persoanei vizate.
– IMM-urile nu vor avea obligația de a raporta toate încălcările datelor persoanelor fizice, cu excepția cazului în care încălcările reprezintă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile lor.

 

iC Consulting te poate scăpa de toate grijile legate de GDPR.

iC Consulting îți pune la dispoziție servicii complete de consultanță și auditul specific de care ai nevoie pentru a te asigura că firma sau instituția din care faci parte nu încalcă normele GDPR.

Așadar, contactează-ne cu încredere, echipa noastră de profesioniești îți stă la dispozitie.

Datorită cererii mari de asistență în domeniul implementării regulamentelor GDPR,

locurile sunt limitate,

contactează-ne acum pentru prioritate.