CURS AUTORIZAT

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primul Curs Autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale din Transilvania

DATA ÎNCEPERE CURS: Cluj-Napoca – 17 SEPTEMBRIE 2018 – Locație: Hotel Beyfin, str. Pța. Avram Iancu nr. 3

                   Oradea – 24 SEPTEMBRIE 2018

Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale (GDPR) este un nou set de reguli care reglementează confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, stabilite de către Comisia Europeană care va avea aplicabilitate direct în toate Statele Uniunii Europene.

Având în vedere că încălcările datelor au devenit foarte sofisticate în ultimii ani, nevoia de protecție a datelor a crescut și ea. Securitatea informațiilor este crucială pentru succesul oricărei organizații, deoarece se ocupă de protecția datelor sensibile împotriva accesului, utilizării, replicării și distrugerii neautorizate. Ca atare, organizațiile și societățile ar trebui să pună în aplicare măsuri și controale pentru a gestiona și diminua riscurile legate de securitatea informațiilor și pentru a respecta cerințele GDPR.

Până în data de 25 mai 2018 toate organizațiile au trebuit să aplice noi reguli și proceduri referitoare la protecția datelor personale. Amploarea, complexitatea și durata măsurilor necesare presupun cunoașterea conținutului și impactului acestui regulament asupra organizațiilor la toate nivelurile funcționale care gestionează date cu caracter personal şi implementare unot strategii de utilizare la nivelul companiilor.

 

  Durata Cursului:

6 săptămâni

COSTURI:

3500 LEI

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

studii superioare finalizate

 Competențe dobândite la finalizarea cursului:

1. Informarea organizaţiei şi a persoanelor vizate cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în baza legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

2. Monitorizarea modalităţii în care organizaţia respectă legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele specifice la care organizaţia a aderat.

3. Emiterea de recomandări şi oferirea asistenţei de specialitate organizaţiei cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

4. Gestionarea relaţiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

5. Respectarea principiului obiectivităţii în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

6. Asigurarea şi gestionarea registrului de evidenţă al prelucrării datelor cu caracter personal.

7. Gestionarea şi coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor şi activităţilor specifice domeniului protecţiei datelor cu caracter personal.

8. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

9. Monitorizarea aplicării instrumentelor şi metodelor de îmbunătăţire a eficacităţii sistemului de management al securităţii informaţiei.

10. Analizarea şi evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Lectorii cursului:

Cursurile noastre sunt predate de lectori autorizați ANC, printre care enumerăm pe: Camelia Lung, Av. Ciprian Păun, Av. Diana Feldrihan.

Avantajele cursului:

  • Vei putea lucra ca și Responsabil cu Protecția Datelor în cadrul Oricărei Firme
    Vei putea presta o meserie de viitor pentru care în prezent nu există concurență
  • În urmă finalizării cursului primești o diplomă autorizată care să ateste faptul că ai cunoștințele necesare și poți ocupă funcția de Responsabil cu Protecția Datelor.
  • Vei putea proteja interesul Firmei la care lucrezi
  • Vei prelucra date cu caracter personal în conformitate cu cerințele noului Regulament

 

Se obține Certificat de Specializare acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale

PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSUL GDPR

COMPLETAȚI FORMULARUL:

Prin completarea cererii, îmi exprim în mod expres consimțământul pentru procesarea și stocarea de catre IC CONSULTING SRL a datelor cu caracter personal ale subsemnatului.

Numele*:

Prenumele*:

Vă rugăm introduceți numele și prenumele complete ca și în actul de identitate.

E-mail*:

Numărul de telefon*:

Compania:

Datele companiei:

Obs./Nr. persoane participante:

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Apăsați butonul pentru a trimite înscrierea: