CURS AUTORIZAT

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primul Curs Autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale din Transilvania

DATA ÎNCEPERE CURS: Cluj-Napoca – 18 FEBRUARIE 2019 – Locație: Hotel Beyfin, str. Pța. Avram Iancu nr. 3

Alte locații în care mai organizăm Curs Autorizat GDPR: Oradea, Baia Mare, Satu Mare și Bistrița.

Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale (GDPR) este un nou set de reguli care reglementează confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, stabilite de către Comisia Europeană care va avea aplicabilitate direct în toate Statele Uniunii Europene.

Având în vedere că încălcările datelor au devenit foarte sofisticate în ultimii ani, nevoia de protecție a datelor a crescut și ea. Securitatea informațiilor este crucială pentru succesul oricărei organizații, deoarece se ocupă de protecția datelor sensibile împotriva accesului, utilizării, replicării și distrugerii neautorizate. Ca atare, organizațiile și societățile ar trebui să pună în aplicare măsuri și controale pentru a gestiona și diminua riscurile legate de securitatea informațiilor și pentru a respecta cerințele GDPR.

Până în data de 25 mai 2018 toate organizațiile au trebuit să aplice noi reguli și proceduri referitoare la protecția datelor personale. Amploarea, complexitatea și durata măsurilor necesare presupun cunoașterea conținutului și impactului acestui regulament asupra organizațiilor la toate nivelurile funcționale care gestionează date cu caracter personal şi implementare unot strategii de utilizare la nivelul companiilor.

CINE POATE FI DPO ÎN ORGANIZAȚIA DVS?
DPO poate fi un angajat sau un antreprenor
Ar trebui să numiți o persoană pe baza calităților sale profesionale, în special a cunoștințelor privind legislația și practicile privind protecția datelor.
Persoana pe care o numiți poate îndeplini alte sarcini, dar nu ar trebui să aibă niciun conflict de interese.
GDPR impune ca DPO să funcționeze independent și fără instrucțiuni din partea angajatorului cu privire la modul în care își îndeplinesc sarcinile DPO.

DE CE SĂ INVESTEȘTI ÎN ACEST CURS?
Îți protejezi compania de eventuale amenzi care pot ajunge până la 20 de milioane de euro sau 4 la sută din cifra de afaceri a firmei. La curs vei învîța fiecare etapă, CUM să gestionezi corect Datele cu Caracter Personal cu care intri în contact.

  Durata Cursului:

6 săptămâni

COSTURI:

3500 LEI

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

studii superioare finalizate

 Competențe dobândite la finalizarea cursului:

1. Informarea organizaţiei şi a persoanelor vizate cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în baza legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

2. Monitorizarea modalităţii în care organizaţia respectă legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele specifice la care organizaţia a aderat.

3. Emiterea de recomandări şi oferirea asistenţei de specialitate organizaţiei cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

4. Gestionarea relaţiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

5. Respectarea principiului obiectivităţii în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

6. Asigurarea şi gestionarea registrului de evidenţă al prelucrării datelor cu caracter personal.

7. Gestionarea şi coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor şi activităţilor specifice domeniului protecţiei datelor cu caracter personal.

8. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

9. Monitorizarea aplicării instrumentelor şi metodelor de îmbunătăţire a eficacităţii sistemului de management al securităţii informaţiei.

10. Analizarea şi evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Lectorii cursului:

Cursurile noastre sunt predate de lectori autorizați ANC, printre care enumerăm pe: Camelia Lung, Av. Ciprian Păun, Av. Diana Feldrihan.

Camelia Lung este mediator, consilier juridic de două decenii și managerul general al IC Consulting Cluj-Napoca. A absolvit Facultatea de Drept a Universității ”Dimitrie Cantemir” în anul 1998 și a urmat cursuri de master în specializarea ”Drept penal” și ”Management și Afaceri”. Profesionalismul a dus-o în structura aparatului guvernamental, unde a ocupat, pe rând, funcțiile de șef de cabinet în MMFPSPV, consilier al ministrului de Interne, consilier în Cancelaria Primului-ministru.  Experiența sa dobândită în sectorul de stat, dar și în cel privat, vine în sprijinul agenților economici care doresc consultanță de specialitate în domeniul Human Resources, legislația muncii, respectiv în obținerea Formularului A1.

Ciprian Păun este avocat definitiv din anul 2006, membru al Baroului Cluj. Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Economice a Universitații Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind titularul cursurilor de Drept Fiscal şi Dreptul afacerilor. Începând cu anul 2011, este fondator al programului de masterat Drept Fiscal la Facultatea de Drept a Universității București, iar din 2012 a predat cursurile de Impozitarea persoanei fizice și Drept fiscal european în cadrul Masteratului de Drept Fiscal al Facultății de Drept a Universității București. Ciprian Păun a fost asistent-cercetător la Institutul de Drept fiscal Austriac și Internațional de sub egida Universității Economice din Viena (Austria) în perioada martie 2007 – februarie 2008 unde a fost beneficiarul unei burse OMV RESEARCH FELLOW. Din anul 2009 este profesor asociat la Plymouth State University (SUA) unde predă cursul de Legal Environment of International Business (MBA – International Business – Online Course). Din 2013 este profesor asociat la Ecole de Management de Normandie (Caen-Le Havre) unde preda cursul de EU BUSINESS LAW.

Diana Feldrihan este membră a Baroului Cluj, avocat colaborator și asociată în cadrul Casei de Avocatură „Păun Ciprian și Asociații”. Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș Bolyai și a unui curs de masterat, specializarea – Management Internațional de la linia germană din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. A studiat timp de un an la Facultatea Juridicum din cadrul Universității din Viena, aprofundând probleme complexe de drept comercial, drept european, drept fiscal internațional, contracte internaționale.

Avantajele cursului:

  • Vei putea lucra ca și Responsabil cu Protecția Datelor în cadrul oricărei societăți
  • Vei putea presta o meserie de viitor pentru care în prezent nu există concurență
  • În urmă finalizării cursului primești o diplomă autorizată care să ateste faptul că ai cunoștințele necesare și poți ocupă funcția de Responsabil cu Protecția Datelor.

La finalul Cursului vei primi un SUPORT DE CURS și MODELE PRACTICE care te vor ajuta în realizarea unui audit la o companie și în implementarea politicii de protecție a datelor în organizație.

Se obține Certificat de Specializare acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale

PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSUL GDPR

COMPLETAȚI FORMULARUL:

Prin completarea cererii, îmi exprim în mod expres consimțământul pentru procesarea și stocarea de catre IC CONSULTING SRL a datelor cu caracter personal ale subsemnatului.

Numele*:

Prenumele*:

Vă rugăm introduceți numele și prenumele complete ca și în actul de identitate.

E-mail*:

Numărul de telefon*:

Compania:

Datele companiei:

Obs./Nr. persoane participante:

Alegeți orașul în care doriți participarea:

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Apăsați butonul pentru a trimite înscrierea: