some image

Analiza muncii - Servicii de Resurse Umane

Analiza muncii - Servicii de Resurse Umane

Companii

Analiza muncii – analiza, descrierea şi evaluarea posturilor

Analiza muncii este procesul care operaționalizează strategiile și politicile organizațiilor, prin urmare trebuie să stea la baza elaborării deciziilor de personal.

Informațiile obținute din analiza muncii sunt utile în realizarea fișelor de post, informații care vor fi valorificate în cele mai multe activități de resurse umane. Facem referire la trei dintre acestea care reprezintă și oferta noastră de servicii:

  • Recrutarea și selecția de personal
  • Elaborarea sistemelor de compensații și beneficii
  • Evaluarea performanțelor profesionale

1. Procesul de recrutare și selectie de personal are în vedere atragerea și alegerea acelor candidați care dețin cunoștințele, deprinderile și abilitățile necesare îndeplinirii sarcinilor și îndatoririlor identificare în urma analizei posturilor, a acelor candidați care pot contribui cel mai bine la realizarea obiectivelor și misiunii organizației.

Posturile noi sau vacantate vor fi făcute publice, prin cât mai multe modalități, adecvate tipului de post.

Selecția de personal se va face utilizând un pachet de probe și interviuri, în funcție de complexitatea postului. Procesul include probe practice/teste de cunoștințe, teste situaționale, teste de aptitudini, teste de personalitate, interviu ș.a.

2. Evaluarea posturilor este procesul ierarhizării posturilor în ordinea valorii lor relative pentru organizație astfel încât angajații să poată fi plătiți corect. Ne permite identificarea solicitărilor și condițiilor postului. Astfel se poate stabili contribuția fiecărui post la îndeplinirea obiectivului general al organizației; măsura în care rezultatele posturilor sunt comparabile astfel încât au o contribuție egală și plata să fie egală. Sistemul de compensaţii şi beneficii are menirea de a atrage și păstra angajaţii talentaţi în organizaţie.

Orice metodă de evaluare a postului implică: specificațiile postului evaluat și un comitet de evaluare care să ia în considerare specificațiile postului și să aplice tehnica particulară de evaluare pentru care s-a optat. Cea mai folosită metodă este metoda punctelor.

Asistenţă în evaluarea performanţelor profesionale, conceperea criteriilor de evaluare, a instrumentului de evaluare, bazate pe obiectivele postului, criteriile de performanţă, fişa postului

Prin compararea a ceea ce trebuie să facă un angajat, conform descrierii postului cu ceea ce face el efectiv se poate determina nivelul performanțelor profesionale ale acestuia.

Procesul de evaluare a performanțelor profesionale este cel mai complex și mai dificil pentru departamentul de resurse umane. Adesea feedback-ul, mai ales cel negativ, nu este transmis angajatului sau este dificil de transmis astfel încât să aibă valențe motivaționale, ori după caz să sublinieze nevoia de optimizare, perfecționare, ori a incompetenței, cu măsurile aferente.

Realizarea adecvată a evaluării performanțelor profesionale permite conceperea și implementarea unui sistem de compensații și beneficii just, a unui program de instruire și dezvoltare profesională, managementul carierei, creșterea satisfacției profesionale și a motivației pentru muncă, implicit a productivității și eficienței muncii sau renunțarea la angajații nepotriviti.

De ce aceste servicii?

Pentru că noi credem că primul pas este să găsești, să alegi candidații potriviți și apoi să-i motivezi și susții pentru a crește împreună cu compania!

Pentru că noi credem în munca făcută cu pasiune de către omul potrivit la locul potrivit!

Costuri si timp

Tarifele se stabilesc în funcție de complexitatea situației și în funcție de numărul de angajați / candidați.

Pentru servicii de consultanță în managementul resurselor umane și dreptul muncii forma de colaborare poate fi stabilită ca abonament lunar sau ca tarif orar în funcție de complexitatea situațiilor.

Modalitatea de plata

Plata se va face in momentul inceperii procesului, o data cu semnarea contractului.