some image

LEGISLATIA MUNCII

Elaborarea si inregistrarea unor documente si situaţii specifice contractelor individuale de munca. Intocmirea regulamentului interior.

Contracte individuale de munca

  • redactarea contractelor de munca
  • recomandari privind clauzele contractuale, inclusiv negocierea acestora cu salariatii

Dosarele de personal

  • intocmirea dosarului de angajare (copii dupa documentele personale ale angajatului, inclusiv redactarea scrisorii de informare a angajatului privind clauzele contractuale).
  • redactarea si inregistrarea actelor privind modificarea sau incetarea contractului de muncă (inclusiv fisa de lichidare si situatia privind concediul de odihna neefectuat)

Elaborarea si inregistrarea unor documente si situatii specifice: decizii interne referitoare la miscările de personal, pontaje, concedii, salarizare, rapoarte specifice.

Intocmirea regulamentului interior si informarea angajatilor cu privire la acesta.