Abonament DPO

ABONAMENTUL LUNAR  în calitate de DPO include :

– 1 videoconferință lunară cu conducerea instituției

– 1 deplasare lunară la instituție ( cu excepția urgențelor)

– monitorizare în permanență a respectării Regulamentului general de protecție a datelor

Pe parcursul contractului de colaborare, echipa de evaluare va monitoriza în permanență:

  • Dezvoltarea, implementarea și aplicarea unei politici adecvate și relevante privind protecția datelor și asigurarea respectării acesteia;
  • Informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;
  • Monitorizarea respectării Regulamentului General privind Protecția Datelor, a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
  • Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
  • Cooperarea cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Asumarea rolului de punct de contact cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind aspectele legate de prelucrare, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.
  • Asigurarea dreptului persoanei de a avea acces la datele personale în urma solicitării privind confirmarea sau infirmarea prelucrării datelor personale ale persoanei în cauză și oferirea informațiilor privind prelucrarea acestora
  • Asigurarea cu responsabilitate că datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

Echipa noastră de profesioniști este motivată să răspundă într-o manieră flexibilă solicitărilor clienților noștri în ceea ce privește organizarea activității, ținând cont de o utilizare legală a datelor cu caracter personal.

Contactează acum echipa noastră de profesioniști:

consilier juridic Camelia Lung tel:0745.019.696

avocat Diana Feldrihan 0740.662.673

avocat Ciprian Păun

dpo.pca.ic@gmail.com

Despre DPO

Toate organizațiile și companiile care lucrează cu date cu caracter personal ar trebui să numească un responsabil cu protecția datelor sau un controlor de date care să se ocupe de respectarea GDPR.

Abonament DPO

Serviciile de DPO externalizat sunt oferite sub forma unui abonament lunar si pot fi personalizate in functie de specificul fiecarei societati.