COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ MODIFICĂRI LA GDPR!

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ MODIFICĂRI LA GDPR!

La cinci ani de la apariția Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), statele Uniunii Europene se confruntă cu mai multe disfuncționalități ale celebrei, deja, legi.

Recent, Comisia Europeană a anunțat pe site-ul său, că va propune o nouă lege care are ca scop îmbunătățirea modului în care autoritățile de reglementare a confidențialității din țările UE aplică GDPR.

Inițiativa urmează raportului Comisiei Europene privind aplicarea GDPR, care a evidențiat faptul că procedurile aplicate de autoritățile naționale de supraveghere a protecției datelor atunci când tratează cazuri transfrontaliere ar putea fi îmbunătățite. În plus, inițiativa constituie un răspuns la lista pe care Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) a transmis-o oficial Comisiei în octombrie 2022, în care a identificat aspectele procedurale ale cooperării dintre autoritățile naționale de supraveghere a protecției datelor în cazurile transfrontaliere care ar putea fi armonizate la nivelul UE.

Inițiativa propune armonizarea anumitor aspecte ale procedurilor administrative aplicate de autoritățile de supraveghere a protecției datelor în aceste cazuri.

De la intrarea în vigoare a GDPR în mai 2018, au apărut divergențe în ceea ce privește abordările urmate de autoritățile naționale de supraveghere a protecției datelor cu privire la aspecte precum:

 • gestionarea plângerilor
 • forma plângerilor
 • durata procedurilor
 • domeniul de aplicare al dreptului de a fi audiat și momentul în care acesta este acordat în cadrul procedurii
 • implicarea reclamanților în cursul procedurii, inclusiv furnizarea de informații cu privire la evoluția investigației.

GDPR a instituit un mecanism de soluționare a litigiilor pentru cazurile în care autoritățile de supraveghere a protecției datelor nu reușesc să ajungă la un consens într-un caz transfrontalier (articolul 65 din GDPR).

Pentru a sprijini finalizarea mai rapidă a investigației, în interesul atât al persoanelor vizate, cât și al părților care fac obiectul investigației, prezenta inițiativă va detalia în continuare măsurile de cooperare în vederea ajungerii la un consens. Pentru cazurile în care nu este posibil să se ajungă la un consens, aceasta va clarifica aspectele procedurale ale soluționării litigiilor. O persoană vizată este o persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate. O „parte care face obiectul investigației” (în acest caz) înseamnă entitatea suspectată de încălcarea GDPR.

În plus, diferențele procedurale pot avea un impact important asupra drepturilor persoanelor vizate (în calitate de reclamanți) și ale părților care fac obiectul investigației.

Reducerea la minimum a acestor divergențe prin armonizarea anumitor elemente procedurale va sprijini așadar buna funcționare a mecanismului de cooperare și de soluționare a litigiilor prevăzut în GDPR, în conformitate cu obiectivul inițial al GDPR, respectiv de a oferi o cale de atac rapidă și eficace persoanelor vizate.

NECESITATEA PRACTICĂ

UE este cea mai bine poziționată să acționeze, în special întrucât propunerea se referă la cazuri transfrontaliere care implică autoritățile de supraveghere din mai multe state membre ale UE și Comitetul european pentru protecția datelor (un organism al UE). În consecință, problemele identificate mai sus nu pot fi soluționate de către statele membre ale UE acționând individual.

Este important să se ia măsuri acum întrucât, la aproape cinci ani de la intrarea în vigoare a GDPR, asigurarea respectării sale efective este o condiție prealabilă pentru ca publicul să aibă încredere în procesul mai amplu de digitalizare și pentru a garanta condiții de concurență echitabile pentru toate entitățile care prelucrează date cu caracter personal.

CE SE URMĂREȘTE

Inițiativa urmărește să amelioreze cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a protecției datelor atunci când asigură respectarea GDPR, printr-o armonizare specifică a aspectelor-cheie ale procedurilor administrative care sunt aplicate în cazurile transfrontaliere.

Acest lucru ar putea fi realizat prin următoarele opțiuni de politică la nivel înalt:

 • specificarea termenelor procedurale pentru cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a protecției datelor în cazurile transfrontaliere (în temeiul articolelor 60 și 65 din GDPR);
 • dotarea autorităților de supraveghere a protecției datelor cu instrumente care să încurajeze cooperarea timpurie în cadrul procesului de investigație;
 • clarificarea poziției reclamanților în etapele procedurale, inclusiv posibilitatea ca reclamanții să își exprime punctele de vedere;
 • raționalizarea modului în care părțile care fac obiectul investigației sunt audiate în cursul procedurii;
 • clarificarea modului în care informațiile urmează să fie partajate între autoritatea de supraveghere a protecției datelor care efectuează investigația și autoritățile de supraveghere vizate în diferitele etape ale procedurii, inclusiv în etapele care conduc la un aviz obligatoriu din partea CEPD.

Pentru a respecta principiul proporționalității, inițiativa se va axa pe tratarea cazurilor transfrontaliere în temeiul GDPR, care implică în mod necesar cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a protecției datelor și, în cazul soluționării litigiilor dintre aceste autorități, CEPD.

IMPACT

Armonizarea aspectelor esențiale ale normelor procedurale va avea un impact pozitiv asupra autorităților de supraveghere a protecției datelor, a reclamanților, a părților care fac obiectul investigației și a încrederii publicului în GDPR:

 • Autoritățile de supraveghere a protecției datelor – inițiativa va sprijini procedura de cooperare și va oferi claritate cu privire la modalitățile și calendarul cooperării în cazurile transfrontaliere. Acest lucru le va permite autorităților de supraveghere a protecției datelor să își utilizeze mai eficient resursele. În plus, inițiativa va facilita ajungerea la un consens între autoritățile de supraveghere, reducând numărul de dezacorduri și promovând un spirit de cooperare.
 • Reclamanții și persoanele vizate – raționalizarea cooperării dintre autoritățile de supraveghere a protecției datelor atunci când asigură respectarea GDPR va sprijini finalizarea la timp a investigațiilor. Acest lucru va contribui la tratarea mai eficientă a încălcărilor GDPR și, după caz, le va oferi reclamanților și persoanelor vizate un sprijin pentru a-și exercita dreptul la o cale de atac.
 • Părțile care fac obiectul investigației – îmbunătățirea cooperării în cazurile transfrontaliere va contribui la scurtarea duratei investigațiilor, reducând sarcina pentru părțile care fac obiectul investigației. În plus, armonizarea drepturilor procedurale, cum ar fi dreptul de a fi audiat și de a avea acces la dosar, va asigura protecția dreptului la bună administrare al părților care fac obiectul investigației, în temeiul articolului 41 din cartă.
 • Încrederea publicului în GDPR – inițiativa va consolida încrederea publicului în GDPR prin facilitarea unei soluționări mai rapide a investigațiilor și prin reducerea numărului de dezacorduri dintre autoritățile de supraveghere a protecției datelor în cazurile transfrontaliere.

Modificarea legislativă ar urma să fie aprobată în al doilea trimestru al acestui an.

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.