Fişa postului şi Regulamentul Intern sunt, din nou, obligatorii pentru microintreprinderi

Fişa postului şi Regulamentul Intern sunt, din nou, obligatorii pentru microintreprinderi

Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni 3 octombrie 2022, Decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea OUG nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 961 din 03.10.2022. 

 Ordonanța avea în vedere modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.53/2003, în sensul că specificarea atribuțiilor postului pentru salariații microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, să se poată face verbal și nu prin încheierea fișei postului. 

De asemenea, actul normativ prevedea și acordarea angajatorului cu până la 9 salariați posibilitatea de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu aceștia prin acord scris și modifică obligația de întocmire a Regulamentului intern de către aceste microîntreprinderi.

Potrivit art. 4 din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, microîntreprinderile sunt acele societăți care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Microîntreprinderea este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 

– a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro

– capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale

– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești.

În acest context – precizează membrii celor două comisii parlamentare în Raportul de respingere a OUG nr.37/2021 – “micul intreprinzător va fi supus unor riscuri în faţa instanţelor de judecată care nu vor avea instrumente de control a stării de drept într-un anumit litigiu. De asemenea, angajatorii vor fi “descoperiţi” şi în faţa inspectorilor de muncă; aceştia vor fi nevoiţi să soliţioneze petiţiile lucrătorilor fără a avea repere concrete, singurul argument fiind “cuvântul salariatului împotriva cuvântului angajatorului”.

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.