Curs Expert Legislația Muncii

expert legislatia muncii
10
feb.
1,400 lei 1,000 lei

Modificarea Codului Muncii a extins opțiunile prin completarea specialiştilor care să asiste salariaţii la anumite discuţii cu angajatorul şi a dus la apariţia unei noi profesii – EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII care deţine pârghia de prevenire a conflictului, în locul intervenţiei post-conflict. Rolul expertului în legislaţia muncii este acela de a fi un consultant neutru şi de a promova relaţiile de muncă sănătoase.

Cursul nostru de Expert Legislația Muncii începe în 18 mai 2021.

Avantajul de a apela la un expert în legislaţia muncii atunci când vorbim de negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de muncă, ori de concilierea conflictelor individuale de muncă (art. 17 aliniat 6, Codul Muncii) este expertiza complexă juridică, tehnică şi de management. Totodată, Expertul în Legislatia Muncii poate asista salariaţii în cercetarea disciplinară conform prevederilor de la alin. 4 art. 251 din Codul Muncii.

Competenţele expertului în legislaţia muncii vizează capacităţile şi abilităţile acestuia de a identifica, evalua, utiliza şi recomanda aplicarea legislaţiei muncii şi securităţii sociale, asigurând astfel consultanţa/consiliere de specialitate angajatorilor, patronatelor, sindicatelor, managerilor, specialiştilor în resurse umane şi angajaţilor în vederea promovării relaţiilor de muncă legale şi sănătoase.

COMPETENŢE DOBÂNDITE

 • Aplicarea legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale a muncii şi securităţii sociale
 • Redactarea şi/sau avizarea contractelor individuale/colective de muncă, precum şi a tuturor actelor specific legislaţiei muncii şi securităţii sociale.
 • Aplicarea legislaţiei cu privire la egalitatea de şanse, precum şi combaterea hărţuirii la locul de muncă
 • Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual/colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare
 • Reprezentarea angajatorilor/patronatelor/sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale/colective de muncă
 • Organizarea muncii şi elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unităţii
 • Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care ţin sau nu ţin de persoana lucrătorului
 • Realizarea cercetării disciplinare, precum şi aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonialăAplicarea procedurilor privind soluţionarea cererilor sau reclamaţiilor individuale ale lucrătorilor
 • Cincilierea conflictelor de muncă
 • Acordarea de consultanţă/consiliere de specialitate în legislaţia muncii şi securităţii sociale
 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/patronatelor/sindicatelor în relaţia cu autorităţile din domeniul muncii şi securităţii sociale.

 

La curs vom aborda 7 module tematice:

 • Instituţii ale dreptului muncii şi securităţii sociale
 • Dreptul colectiv al muncii
 • Dreptul individual al muncii
 • Forme de incetare a contractului individual de muncă
 • Răspunderea juridică şi jurisdicţia muncii
 • Organizarea muncii şi sisteme de salarizare
 • Managementul profesiei

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 •  Studii superioare în drept, administraţie publică/stiinţe administrative cu diploma de licenta sau echivalent,

Sau

 • Pentru absolvenţii de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administraţie publică/ stiinţe administrative absolvite cu diploma de licenţa sau echivalent este obligatoriu o experienta de minim 3 ani în domeniul resurselor umane/relaţiilor de muncă/evidenţa muncii.

 

Tarif special: 1000 lei / persoană, pentru primii 10 participanți.

Înscrieri: iccons@gmail.com, 0745 019 696

Competențe dobândite la finalizarea cursului:

Durată: 8 days

Curriculumul este gol

About the Instructor

User Avatar Camelia Lung

Camelia Lung este mediator, consilier juridic de două decenii și managerul general al iC Consulting Cluj-Napoca. A absolvit Facultatea de Drept a Universității ”Dimitrie Cantemir” în anul 1998 și a urmat cursuri de master în specializarea ”Drept penal” și ”Management și Afaceri”. Profesionalismul a dus-o în structura aparatului guvernamental, unde a ocupat, pe rând, funcțiile de șef de cabinet în MMFPSPV, consilier al ministrului de Interne, consilier în Cancelaria Primului-ministru. Experiența sa dobândită în sectorul de stat, dar și în cel privat, vine în sprijinul agenților economici care doresc consultanță de specialitate în domeniul Resurselor Umane, legislația muncii, protecția datelor cu caracter personal, respectiv în obținerea Formularului portabil A1.
1,400 lei 1,000 lei