header expert achizitii
05
feb.

Îți oferim solutia ideală pentru a deveni expert în achiziții publice

Urmare a noilor modificări legislative în ce privește achizițiile publice, întreg personalul implicat în acest domeniu este pus în fața unor noi provocări. Astfel, autoritățile contractante au la dispoziție o bază legală care le va permite o selectare mai bună a ofertelor, în timp ce operatorii economici vor putea participa mai ușor la procedurile de achiziție publică și își vor putea prezenta maicu succes ofertele depuse.

În aceste condiții, a apărut ca imperioasă o nouă abordare, mai flexibilă, a întregului personal implicat în acest domeniu, concentrată pe calitatea derulării procedurii de achiziție, de la întocmirea documentației de atribuire, pînă la executatea propriu-zisă a contractului de achiziții. Prin urmare, a devenit absolut necesară instruirea specifică pentru toți cei implicati în domeniul achizițiilor.

Cursanții vor avea posibilitatea de a stăpâni la nivel de expert tainele SEAP și vor putea studia ultimele modificări ale actelor normative elaborate de ANAP,  cu interpretările date în solutionarea contestațiilor de către completele de soluționare a contestațiilor CNSC. 

Competențe dobândite la finalizarea cursului:

Durată: 2 days

Curriculumul este gol

Agenda Trainingului

 • Strategia de contractare, strategia anuală, PAAP-ul și consultarea pieții
 • Referatul de necesitate concretizat în caietul de sarcini
 • Stabilirea valorii estimate - rolul și importanța sa în cadrul procedurii de atribuire
 • Cerințe de calificare și selecție – elemente de noutate aduse de noua legislație față de OUG nr. 34/2006
 • Criterii de atribuire – avantajele pe care autoritatea contractantă le poate obține
 • Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor
 • Vizualizarea ofertelor în cadrul procedurilor on line versus deschiderea ofertelor în cadrul procedurilor off line
 • Documentul unic de achiziții european - declarație pe proprie răspundere - implicații
 • Evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor fără a aduce vreun avantaj vreunui ofertant
 • Clauze contractuale obligatorii și de revizuire
 • Modificarea contractului de achiziție
 • Procedurile de atribuire reglementate
 • Achiziția directă
 • Soluționarea contestațiilor
 • Studii de caz/întrebări

Durată

2 zile

Trainier

lector Anca Dobre

consilier de soluționare a contestațiilor CNSC

Înscrieri

Prin email, la adresa iccons@gmail.com. Prin telefon, la numerele 0745 019 696

Costuri

700 Ron + TVA

Dată începere

22-23 Februarie 2020

About the Instructor

User Avatar Camelia Lung

Camelia Lung este mediator, consilier juridic de două decenii și managerul general al iC Consulting Cluj-Napoca. A absolvit Facultatea de Drept a Universității ”Dimitrie Cantemir” în anul 1998 și a urmat cursuri de master în specializarea ”Drept penal” și ”Management și Afaceri”. Profesionalismul a dus-o în structura aparatului guvernamental, unde a ocupat, pe rând, funcțiile de șef de cabinet în MMFPSPV, consilier al ministrului de Interne, consilier în Cancelaria Primului-ministru. Experiența sa dobândită în sectorul de stat, dar și în cel privat, vine în sprijinul agenților economici care doresc consultanță de specialitate în domeniul Resurselor Umane, legislația muncii, protecția datelor cu caracter personal, respectiv în obținerea Formularului portabil A1.
700 lei