Curs de Formator

Curs de Formator

CE VĂ OFERIM

 • Un curs autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Calificări (ANC), recunoscut pe teritoriul Uniunii Europene.
 • O specializare tot mai căutată pe piața muncii, necesară în diverse domenii pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților de formare profesională continuă, pregătirii specialiștilor pentru activități de formare / producție / servicii.
 • Cursul este destinat persoanelor interesate de educația adulților, absolvenților de studii superioare care doresc să deruleze activități cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu experiență informală în formare care doresc să inițieze sau să dezvolte competențe necesare în desfășurarea activităților de formare.

CE AVANTAJE AVEȚI URMÂND ACEST CURS

 • Șansa unei cariere profesionale în domeniu și un nou parcurs personal
 • Puteți demara diverse parteneriate de afaceri
 • Creșterea nivelului personal de competențe
 • Aveți asigurată o dezvoltare și formare continuă
 • O comunicare mult îmbunătățită cu cei din jur

Principalele atribuţii ale Formatorului:

Aplicarea prevederilor legale cu privire la formarea profesională a adulţilor
Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale formării profesionale
Insuşirea modelelor de formare profesională a adulţilor
Cunoaşterea standardelor profesionale în formarea profesională a adulţilor
Gestionarea conflictelor
Identificarea aşteptărilor/nevoilor beneficiarilor formării profesionale
Aplicarea metodelor/tehnicilor de formare
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Realizarea formarii teoretice si practice
Realizarea evaluarii iniţiale
Realizarea evaluarii pe parcurs
Realizarea evaluarii finale
Asiguarea calitatatii activităţilor de formare
Dezvoltarea profesională continuă a formatorului

Competențe dobândite

 • Competenţe de comunicare
 • Competenţe antreprenoriale
 • Proiectarea activităţilor de formare
 • Asigurarea managementului procesului de instruire
 • Evaluarea activităţilor de formare
 • Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice
 • Integrarea TIC în formare
 • Consilierea formabililor
 • Asigurarea managementului carierei şi a dezvoltării personale

Avantajele cursului

 • Dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de comunicare
 • Dobândirea competențelor privind pregătirea stagiului de formare
 • Dobândirea competențelor privind pregătirea formării practice
 • Dobândirea competențelor privind realizarea activităților de formare
 • Capacitatea de evaluare a participanților la formare
 • Dobândirea competențelor privind evaluarea programului/stagiului de formare

Acte necesare la înscriere:

 • Carte identitate
 • Certificat naştere
 • Certificat căsătorie (în caz de schimbare a numelui)
 • Acte studii

Contact

0729958305

Contact Curs

Detalii curs

700 LEI
Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Bistrița

Fișă de înscriere

Vă rugăm introduceți numele și prenumele complete ca și în actul de identitate.
Alegeți Orașul în care doriți participarea
Ce așteptări aveți prin participarea la acest curs / training / seminar / workshop? (vă rugăm specificați în cateva cuvinte)
Diplomele sunt emise de Ministerul Protecției Sociale și Ministerul Educației și sunt recunoscute la nivel național și internațional

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.