Curs Lucrător Creșterea Animalelor

Curs Lucrător Creșterea Animalelor

Ocupaţia se aplică lucrătorilor în creşterea animalelor în scopul valorificării animalelor şi a produselor acestora în principal lapte şi carne.

Ea presupune competenţele necesare pentru pregătirea terenului, semănatul şi întreţinerea culturilor, recoltarea şi valorificarea producţiei principale şi secundare, producerea, depozitarea şi conservarea furajelor.

În domeniul zootehnic ocupaţia presupune cunoştinţe referitoare la particularităţile biologice ale animalelor şi abilităţi practice la cazarea, furajarea, reproducţia, îngrijirea diferenţiată a categoriilor de animale, în funcţie de specie şi dotare, evacuarea dejecţiilor şi menţinerea condiţiilor de microclimat şi la menţinerea stării de sănătate a animalelor.

O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice.

Competente dobândite

 • Comunicare și numerație
 • Lucrul în echipa
 • Organizarea locului de muncă
 • Igiena și securitatea muncii
 • Aplicarea normelor P.S.I. și P.M.
 • Satisfacerea cerințelor clienților
 • Factori climatici și edafici
 • Pregătirea solului și înființarea culturilor
 • Întreținerea și recoltarea culturilor
 • Depozitarea și valorificarea producției vegetale
 • Hrănirea animalelor
 • Îngrijirea și întreținerea animalelor
 • Recunoașterea agregatelor și instalațiilor folosite în agricultură
 • Întreprindere și mediul extern
 • Elemente de ecologie
 • Înmulțirea animalelor
 • Producțiile animaliere
 • Îngrijirea și recoltarea plantelor furajere

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne contactați prin telefon sau email: 0729 958 305, iccons@gmail.com.

Competențe dobandite

 • Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp şi furajere
 • Aprovizionarea cu materii prime şi materiale
 • Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
 • Înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere
 • Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de câmp şi furajere
 • Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi furajelor
 • Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de animale
 • Popularea adăposturilor
 • Îngrijirea animalelor de reproducţie
 • Îngrijirea animalelor gestante
 • Îngrijirea noilor născuţi până la înţărcare
 • Îngrijirea animalelor de producţii
 • Munca în echipă
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Aplicarea normelor P.S.I. şi P.M.

Avantajele cursului

Accesarea de subvenții APIA, AFIR sau Fonduri Europene Nerambursabile (În vederea demonstrării deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor, beneficiarii proiectelor trebuie să facă dovada faptului că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică necesară pentru implementarea angajamentelor).

Acte necesare pentru înscriere:

 • Carte identitate
 • Certificat naştere
 • Certificat căsătorie (în caz de schimbare a numelui)
 • Acte studii (minim 8 clase absolvite)

Contact

0729958305

Contact Curs

Detalii curs

700 LEI
Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Bistrița

Fișă de înscriere

Vă rugăm introduceți numele și prenumele complete ca și în actul de identitate.
Alegeți Orașul în care doriți participarea
Ce așteptări aveți prin participarea la acest curs / training / seminar / workshop? (vă rugăm specificați în cateva cuvinte)
Diplomele sunt emise de Ministerul Protecției Sociale și Ministerul Educației și sunt recunoscute la nivel național și internațional

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.