DPO

Obligația de numire a unui Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (Data Protection Officer – DPO) apare atunci când:

  • organizația este o autoritate sau un organism public.
  • activitățile principale ale organizației constau în operațiuni de prelucrare a datelor care necesită monitorizarea periodică și sistematică a subiecților datelor pe scară largă.
  • activitățile principale ale organizației constau în prelucrarea la scară largă a unor categorii speciale de date (date sensibile, cum ar fi informații personale privind sănătatea, religia, rasa sau orientarea sexuală) și/sau date cu caracter personal referitoare la condamnările și infracțiunile penale.

Desemnarea unui DPO demonstrează clienților și partenerilor de afaceri că sunteți serioși în ceea ce privește protecția datelor personale, ceea ce sporește valoarea serviciilor pe care le furnizați. În cazul în care UE va modifica cerințele, astfel încât afacerea dumneavoastră să aibă nevoie de un DPO în viitor, veți fi pregătiți.

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal trebuie să fie o persoană numită pe baza calităților sale profesionale, în special a cunoștințelor privind legislația și practicile privind protecția datelor, să poată funcționa independent și să nu se afle în conflict de interese.

Despre DPO

Toate organizațiile și companiile care lucrează cu date cu caracter personal ar trebui să numească un responsabil cu protecția datelor sau un controlor de date care să se ocupe de respectarea GDPR.

Abonament DPO

Serviciile de DPO externalizat sunt oferite sub forma unui abonament lunar si pot fi personalizate in functie de specificul fiecarei societati.