Danemarca

Detașarea lucrătorilor în Danemarca 

Transpunerea la nivel național a Directivei 2014/67/UE reglementează detașarea lucrătorilor în Danemarca. Actul de consolidare nr. 1144 din 14 septembrie 2018 stabilește detașarea lucrătorilor pentru prestarea de servicii. 

Obligații anterioare  

Pentru a notifica lucrătorii care detașează în Danemarca în cel mai corect mod posibil, este necesară depunerea unei declarații de detașare prin intermediul site-ului Registret for Udenlandske Tjenesteydere (Registrul furnizorilor de servicii străini), furnizând toate informațiile necesare privind compania care detașează și tipul de serviciu care va avea loc pe teritoriul danez. 

Registrul Furnizorilor de Servicii Străini (RUT) vă permite efectuarea notificării dacă se referă la: 

  • O detașare pentru furnizarea de servicii către o companie daneză destinatară 
  • O detașare în interiorul grupului pentru furnizarea de servicii către o companie daneză destinatară 
  • O detașare gestionată de o agenție  

Este important ca firma de detașare străină să aibă sediul efectiv în țara dedusă din documentele sale. Toți lucrătorii detașați pentru a presta activități de construcții, agricultură, silvicultură, horticultură, grădinărit și curățenie trebuie anunțați pe RUT. 

Pe de altă parte, există unele excepții pentru acele detașări care durează mai puțin de 8 zile, cele privind livrarea și montarea utilajelor tehnice și cele care implică lucrător calificat și specializat. 

Condiții de muncă și salarizare 

Odată ce un lucrător este detașat în Danemarca, acesta are aceleași drepturi ca și un lucrător danez. Contractele colective de muncă sau contractele individuale de muncă dintre firmă și lucrător stabilesc remunerația și programul de lucru. 

Cu toate acestea, compania care efectuează detașareatrebuie să încheie un acord cu un sindicat danez pentru a redacta contractul de muncă al lucrătorului detașat. 

În Danemarca, săptămâna standard de lucru are 37 de ore, iar durata maximă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână. Sărbătorile și remunerația acestora sunt stabilite prin Legea Daneză a Sărbătorilor . 

Există salariu minim în Danemarca? 

Nu! Nu există un salariu minim în Danemarca, iar contractele colective de muncă stabilesc salariile pentru fiecare sector în parte. 

Întocmirea și păstrarea documentelor de detasare 

Angajatorul care detașează trimite declarația prealabilă de detașare – prin intermediul site-ului RUT – cel târziu înainte de începerea prestării serviciilor în Danemarca. Formularul poate fi completat în limbile engleză, germană, poloneză sau daneză. 

Declarația include mai multe informații precum numele companiei care detașează, data de începere și de încheiere a detașării, adresa locului de muncă, datele referitoare la o persoană de contact, compania destinatară etc. 

Chitanța pe care ați primit-o în urma notificării este suficientă ca documentație. Pe perioada detașării, lucrătorii trebuie să păstreze întotdeauna o copie a chitanței și să o arate angajatorului danez. Mai mult, toate documentele referitoare la detașare trebuie să fie depozitate la locul de muncă. 

În cazul unei inspecției, lucrătorul trebuie să furnizeze o copie a documentației în limbile engleză sau daneză. 

Lucrători din afara UE în Danemarca 

Directiva 2011/98/UE privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru cetățenii din afara UE de ședere și muncă pe teritoriul unui stat membru nu a fost transpusă în Danemarca, unde condițiile de reședință și de muncă sunt stabilite de străinii danezi . ‘Acţionează . Potrivit acesteia, resortisanții țărilor terțe care dețin o viză valabilă în toate țările din spațiul Schengen pot intra, locui și lucra în Danemarca. 

Cu toate acestea, șederea acestora nu poate dura mai mult de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. În timpul șederii de 90 de zile, din calcul se scade numărul de zile petrecute în alt stat Schengen de către lucrătorul străin. 

În orice caz, înainte de a pleca pentru a intra pe teritoriul danez pentru a presta servicii, lucrătorii detașați în Danemarca trebuie să dețină un permis de ședere și de muncă valabil. Un lucrător cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat din Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană poate începe să lucreze fără a deține permisul de muncă, care poate fi solicitat ulterior. 

Dacă detașarea durează mai mult de 3 luni, va fi necesară solicitarea un număr CPR, numărul de înregistrare civilă pe care toți rezidenții din Danemarca îl dețin. Este necesară deschiderea unui cont bancar, accesarea asigurării de sănătate, plata impozitelor etc. 

Dacă detașarea durează mai mult de 6 luni, anagajatul este supus impozitării daneze. 

Securitatea socială  

În conformitate cu Regulamentul European 883/2004, lucrătorii detașați în Danemarca pot continua să fie acoperiți de securitatea socială a statului membru în care își are sediul angajatorul. 

Compania detașătoare trebuie să solicite instituției sociale competente eliberarea unui Certificat A1 pe o perioadă maximă de 24 de luni. Angajatul ucrătorul trebuie să dețină asupra sa certificatul A1 pe durata detașării sale în Danemarca. 

Sancțiuni  

În cazul netrimiterii declarației prealabile de detașare, compania străină poate fi pedepsită cu amendă de la Autoritatea Daneză pentru Mediul de Muncă (WEA). Valoarea amenzii variază de la 10.000 DKK (aproximativ 1.344 EUR) la 20.000 DKK (aproximativ 2.688 EUR) în cazul unor abateri repetate. 

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.