Grecia

Detașarea lucrătorilor în Grecia 

Transpunerea la nivel național a Directivei 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind punerea în aplicare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor a fost transpusă în Grecia prin Decretul prezidențial național 219/ 2000. Acesta tratează „ Măsuri privind protecția lucrătorilor, detașați în Grecia în scopul desfășurării unei munci temporare, pe teritoriul Greciei în cadrul prestării transnaționale de servicii ”. 

Obligații preliminare la detașare 

O companie de detașare străină trebuie să trimită o declarație preliminară scrisă de detașare în limbile greacă sau engleză înainte de începerea prestării serviciului. Documentul trebuie trimis la Departamentul competent al Inspectoratului Muncii de pe teritoriul Greciei. 

În timpul elaborării documentelor relevante privind o detașare în Grecia, este important să rețineți că unele date sunt obligatorii, cum ar fi: 

 • datele firmei de postare, locația acesteia, adresa acesteia 
 • datele reprezentantului legal al firmei de detașare 
 • datele reprezentantului legal al companiei destinatare în Grecia 
 • adresa locului de muncă unde lucrătorii detașați vor presta servicii 
 • datele lucrătorilor detașați 
 • datele perioadei de detașare. 

În cazul modificării datelor din declarația de detașare, angajatorul care detașează trebuie să trimită noul formular cu modificarea cel târziu după 15 zile de la producerea modificării. 

Condiții de muncă și salarizare 

În Grecia nu există o transpunere a Directivei 2018/957/UE privind alinierea salariilor, condițiile de muncă și așa mai departe. Din acest motiv, legislația de reglementare în acest cadru este încă Directiva 96/71/CE, care își găsește corespondentul grec în Decretul prezidențial grec din 31 august 2000. 

Săptămâna standard de lucru în Grecia este de 40 de ore. Cu toate acestea, inclusiv orele suplimentare, numărul orelor lucrate nu poate fi mai mare de 48 de ore pe săptămână. 

Decretul prezidențial 190/2000 afirmă că salariile sunt stabilite de legislația greacă a muncii (acte, decrete, decizii ministeriale) și de contractele colective. În orice caz, conform Directivei 96/71/CE, implementată prin Directiva 2018/957/UE, un lucrător detașat într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să beneficieze de cele mai favorabile condiții dintre cele grecești și cele ale statului angajator. 

Păstrarea documentelor de detasare 

În Grecia, locul în care trebuie depozitate toate documentele relevante privind detașarea este locul de muncă. De obicei, cele mai importante sunt: 

 • Contract de muncă (sau un document echivalent) 
 • Statul de plată recent al lucrătorului detașat în Grecia 
 • Foaia de pontaj 
 • Dovada plății salariului. 

În cazul inspecției, angajatorul trebuie să furnizeze autorității competente documentele menționate mai sus în limbile greacă sau engleză. Termenul limită pentru furnizarea tuturor documentelor solicitate este de 15 zile de la primirea cererii. În orice caz, inspecțiile nu pot fi efectuate mai mult de doi ani de la încheierea detașării. 

Lucrători din afara UE în Grecia 

În general, resortisanții țărilor terțe care dețin un permis dintr-o țară din UE pot intra în Grecia, dar nu sunt permise alte acțiuni. De fapt, lucrătorii din afara UE nu pot desfășura activități productive în Grecia decât dacă au o viză/permis de muncă specific grecesc. 

Securitatea socială  

În conformitate cu Regulamentul European 883/2004, lucrătorii detașați în Grecia pot continua să fie acoperiți de securitatea socială a statului membru în care își are sediul angajatorul. 

Compania de detașare trebuie să solicite un certificat A1. Instituția socială competentă îl va emite odată ce a primit toate informațiile necesare. 

Certificatul A1 ar putea avea o durată maximă de 24 de luni, iar lucrătorul trebuie să-l dețină asupra sa pe toată perioada detașării sale în Grecia. 

Sancțiuni în cazul nerespectării obligațiilor  

Un angajator care nu respectă prevederile Legii Muncii din Grecia este pasibil de sancțiuni: 

 • administrative: În conformitate cu articolele 16 și 17 din Legea 2639/1998, un angajator care încalcă termenii și condițiile Legii Muncii poate fi pedepsit cu o amendă cu o amendă care variază de la 1.000 EUR la 30.000 EUR pentru fiecare încălcare 
 • penale: Pe de altă parte, nerespectarea termenilor și condițiilor limitelor de timp de lucru, a remunerației și a altor prevederi este pasibilă de închisoare de cel puțin 6 luni sau de o amendă de cel puțin 900 EUR sau de ambele. 

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.