Luxemburg

Detașarea lucrătorilor în Luxemburg 

Lucrătorii detașați în Luxemburg intră în domeniul de aplicare al Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Prin urmare, companiile care își detașează lucrătorii în acest stat trebuie să ia în considerare o serie de cerințe prevăzute de transpunerile naționale ale prezentei directive, ale Directivei 2014/67/UE și ale Directivei (UE) 2018/957, și anume Loi du 20 decembrie 2002 , Loi du 14 martie 2017 și Legea din 15 decembrie 2020 . 

Obligații preliminare pentru detașare 

Companiile UE/SEE și ale Confederației Elvețiene își pot detașa lucrătorii în Luxemburg în conformitate cu domeniul de aplicare al Directivei 96/71/CE. Conform Directivei 2014/67/UE, iar detașarea implică cerințe de înregistrare. În cazul Luxemburgului, compania de detașare trebuie să notifice (prin declarația préalable ) furnizarea temporară de servicii transnaționale către Direction générale des Classes moyennes din cadrul Ministerului Economiei. 

Obligații suplimentare  

În urma depunerii declarației de detașare, fiecare lucrător detașat trebuie să obțină o insignă socială. Acest instrument de identificare încorporează detaliile de identitate ale fiecărui angajat. În plus, un cod de bare permite autorităților competente – în acest caz Inspectoratul Muncii și Minelor (ITM) – să verifice datele furnizate în declarația de afișare. 

În plus, atunci când activitatea se încadrează în sectoare specifice, cum ar fi sectorul construcțiilor, firma care detașează trebuie să aibă în vedere obligații suplimentare. De fapt, în astfel de cazuri, compania cu sediul în străinătate trebuie să se înregistreze pentru TVA în Luxemburg . 

Condiții de muncă și salarizare 

Atunci când lucrătorii sunt detașați în Luxemburg, compania străină de detașare trebuie să îndeplinească prevederile prevăzute de legislația muncii din Luxemburg. Condițiile generale de angajare privesc, printre altele, timpul de lucru, securitatea, sănătatea și igiena la locul de muncă și concediul plătit. 

Salariul minim  

În ceea ce privește salariul minim, în Luxemburg există atât un salariu minim social, cât și contracte colective de muncă.  

Odată cu ultima creștere din 1 februarie 2023 , salariul minim social în Luxemburg este, în prezent, de 2.447,07 EUR. 

Securitatea socială  

Atunci când este detașat în Luxemburg de către un angajator dintr-o țară din UE/SEE, un angajat detașat lucrează temporar în Luxemburg, dar continuă să fie angajat în țara de origine. Datorită sistemului de asigurări sociale armonizat al UE, angajații detașați în străinătate plătesc contribuții de asigurări sociale în țara în care sunt angajați în mod regulat. 

De altfel, în temeiul Regulamentului (CE) 883/2004, societatea care detașează trebuie să solicite instituției sociale competente eliberarea unui Certificat A1 pentru fiecare lucrător detașat. Acest document precizează în ce țară deținătorul plătește contribuțiile la asigurările sociale. Prin urmare, lucrătorii detașați rămân sub reglementarea sistemului de securitate socială din țara în care sunt angajați. 

Detașare lucrători din afara UE  

Companiile din UE (inclusiv cele cu sediul în SEE și Confederația Elvețiană) pot detașa lucrători din afara UE atât timp cât aceștia au dreptul de a lucra și de a locui în țara în care își are sediul angajatorul. În conformitate cu articolul 49 din Legea modificată din 29 august 2008, dacă detașarea durează mai mult de 3 luni , resortisanții țărilor terțe trebuie să solicite la Direcția pentru Imigrări un permis de ședere pentru lucrătorii detașați de un prestator de servicii stabilit în UE. 

Disponibilitatea documentelor pe durata detașării  

Toate documentele legate de detașare trebuie să fie disponibile în Luxemburg în perioada de detașare în cazul unui audit.  Odată ce detașarea se încheie, documentele trebuie păstrate pentru o perioadă de până la 10 ani pentru a permite eventualele audituri ulterioare. 

Mai mult, aceste documente trebuie să fie disponibile în limbile franceză sau germană.  

Sancțiuni  

Orice încălcare a dispozițiilor aplicabile detașării lucrătorilor în Luxemburg poate atrage sancțiuni sub formă de infracțiuni administrative. Amenda poate ajunge până la 5.000 de euro pentru lucrătorul detașat. Cu toate acestea, în cazul unor infracțiuni repetate, autoritățile pot crește cuantumul amenzilor până la 50.000 EUR. 

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.