Țările de Jos

Detașarea lucrătorilor în Țările de Jos este reglementată de Directivele 96/71/CE , 2014/67/UE și 2018/957/UE . Aceste directive stabilesc cerințe și obligații pentru companiile din UE care își trimit angajații în Țările de Jos. Companiile trebuie să respecte majoritatea cerințelor încă dinainte de data începerii detașării. 

Obligații anterioare detașării  

O companie care își detașează angajații în Țările de Jos trebuie mai întâi să depună o declarație de detașare către autoritățile olandeze . Companiile pot folosi site-ul Instituțional pentru această primă cerință. 

Compania expeditoare trebuie să furnizeze o copie scrisă sau electronică a notificării companiei gazdă. Asta înainte de începerea activității de muncă în Olanda. 

Una dintre cerințele de bază este respectarea condițiilor de muncă și de salariu din Țările de Jos

Compania trimițătoare trebuie, de asemenea, să numească o persoană de contact care să acționeze ca intermediar sau legătură cu autoritățile. Această persoană de contact va fi disponibilă pe teritoriul olandez. Persoana de contact are un rol fundamental, întrucât constituie un contact direct în cazul solicitărilor din partea autorităților. 

Prevederile privind lucrătorii detașați se aplică pe scurt, salariaților care prestează servicii precum: 

  • Furnizarea de servicii clienților din Țările de Jos: Întreținere – Instalare – etc. 
  • Furnizarea de servicii filialelor propriului grup din Țările de Jos: Audit – Management etc. 
  • Angajați temporari 

Lucrători independenți detașați în Țările de Jos 

Lucrătorii care desfășoară activități independente nu sunt din punct de vedere tehnic angajați. Prin urmare, acestea nu intră neapărat în domeniul de aplicare a Directivei UE privind detașarea lucrătorilor. 

Cu toate acestea, multe dintre țările de implementare solicită lucrătorilor independenți să trimită notificarea lucrătorului detașat. Aceasta a inclus și Țările de Jos, în anumite condiții. 

Ce trebuie făcut în cazul resortisanților țărilor terțe 

Companiile ar trebui să acorde multă atenție în cazul detașării resortisanților țărilor terțe în Țările de Jos. 

În acest caz, de fapt, condițiile de postare ar putea varia substanțial, așa că este indicat să se efectueze o analiză de la caz la caz. 

O cerință pentru a verifica, de exemplu, dacă resortisantul unei țări terțe are nevoie de un permis de muncă pentru țara gazdă. 

Păstrarea și arhivarea documentelor 

Pe parcursul misiunii, firma de detașare trebuie să păstreze toate documentele aferente fiecărei misiuni. Acestea includ de obicei contracte de muncă, fișe de plată, foi de pontaj semnate, certificat A1 și dovada plății. Aceste documente trebuie să fie disponibile și depozitate la locul de muncă în orice moment. 

Autoritățile olandeze, de fapt, pot solicita aceste documente în timpul detașării sau chiar după aceasta pentru o perioadă de până la 5 ani. 

La cererea Autorităţilor, compania trebuie să poată furniza documentaţiile traduse în limba oficială. 

Amenzi și sancțiuni  

Inspectoratul Olandez de Muncă are dreptul de a amenda companiile străine sau persoanele care desfășoară activități independente pentru nerespectarea prevederilor naționale privind detașarea. 

O companie care nu raportează, în scris sau electronic, o detașare a angajaților săi pe teritoriul olandez, așa cum este indicat de reglementările în vigoare, riscă sancțiuni cuprinse între 1.500 € și 4.500 €. 

Nerespectarea obligației de arhivare și păstrare a documentelor la locul de muncă se pedepsește cu amendă de 8.000 euro. 

Sancțiunile pot crește sau scădea în funcție de caz specific în raport cu factorii care ar putea crește gravitatea încălcării, cum ar fi numărul de angajați implicați, durata încălcării și eventuala reapariție a încălcării. 

De exemplu, o amendă poate crește cu 100% dacă Autoritățile detectează încălcări ulterioare în ultimii cinci ani, încadrându-se astfel în cazul reapariției încălcării, constând în nerespectarea aceleiași obligații legale. 

Nerespectarea unui răspuns adecvat la solicitările formale prezentate de Inspectoratul Olandez al Muncii în cazul unei inspecții poate duce la amenzi de până la 6 000 EUR pentru companii și 3 000 EUR pentru lucrătorii care desfășoară activități independente. 

Cerințe suplimentare  

În conformitate cu Regulamentul 883/2004 , societatea care detașează trebuie să solicite la instituția socială competentă un certificat A1 pentru angajații detașați. Companiile ar trebui să se asigure că detașarea lucrătorilor din afara UE în Țările de Jos necesită îndepliniri suplimentare. 

De exemplu, un lucrător din afara UE care muncește în Țările de Jos pentru mai mult de 3 luni necesită un permis de ședere. 

Dacă o detașare durează mai mult de 12 luni, lucrătorii detașați au dreptul la toate condițiile de angajare conform legislației olandeze, cu excepția regulilor care reglementează procedurile, formalitățile și condițiile de semnare și reziliere a contractului de muncă, care includ clauze de neconcurență și pensie etc. 

Perioada de 12 luni poate fi prelungită la 18 luni la notificare justificată. 

În acest caz, societatea trebuie să facă notificarea în ultimele trei luni ale perioadei prevăzute de detașare. De exemplu: în cazul unei postări de 9 luni, compania poate notifica prelungirea din luna a șaptea a postării. 

În cazul în care detașarea este prelungită pentru o perioadă mai mare de 18 luni, lucrătorul detașat va avea dreptul la toate condițiile obligatorii de muncă din a 13-a lună de detașare. Numai dacă prelungirea este limitată la o durată totală de 18 luni, lucrătorul detașat va avea dreptul la toate condițiile de muncă obligatorii începând cu luna a 19-a. 

Notificarea prelungirii trebuie făcută folosind același portal online ca și pentru notificarea unei detașări transnaționale a lucrătorilor înainte de detașare. 

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.