Curs de Formator

Câteva dintre competențele dobândite la finalizarea acestui curs sunt: aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulţilor, realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulţilor, aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii activităţii de formare profesională a adulţilor, comunicarea şi relaţionarea în procesul de formare…