Training Achizitii Publice

Îți oferim solutia ideală pentru a deveni expert în achiziții publice.

Urmare a noilor modificări legislative în ce privește achizițiile publice, întreg personalul implicat în acest domeniu este pus în fața unor noi provocări. Astfel, autoritățile contractante au la dispoziție o bază legală care le va permite o selectare mai bună a ofertelor, în timp ce operatorii economici vor putea participa mai ușor la procedurile de achiziție publică și își vor putea prezenta maicu succes ofertele depuse.