Curtea de Justiție a Uniunii Europene soluționează tot mai multe litigii pe GDPR

Curtea de Justiție a Uniunii Europene soluționează tot mai multe litigii pe GDPR

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter general (GDPR), dreptul de a obține o „copie” a datelor cu caracter personal presupune ca persoanei vizate să i se ofere o reproducere fidelă și inteligibilă a tuturor acestor date.

Acest drept îl implică pe cel de a obține copia unor extrase din documente sau chiar a unor documente întregi ori, în plus, a unor extrase din baze de date care conțin datele respective, dacă acest lucru este indispensabil pentru a permite persoanei vizate să își exercite în mod efectiv drepturile care îi sunt conferite prin GDPR.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost solicitată să se pronunțe într-un litigiu dintre o agenție de consultanță comercială austriacă care furnizează, la cererea clienților săi, informații privind solvabilitatea unor terți, și Tribunalul Administrativ Federal din această țară.

Societatea a prelucrat datele cu caracter personal ale unei persoane, devenită ulterior reclamantă, care a solicitat acces la datele cu caracter personal care îl privesc, și copii ale documentelor, repsectiv e-mailuri și extrase din bazele de date, care conțin printre altele datele sale, „într-un format tehnic standard”.

Ca răspuns la această cerere, societatea i-a transmis reclamantului o listă sintetică a datelor sale cu caracter personal prelucrate, însă acesta, considerând că forma ar fi trebuit să îi transmită o copie a tuturor documentelor care conțineau datele sale, precum e-mailurile și extrasele din bazele de date, a depus o reclamație la Autoritatea Austriacă de Protecție a Datelor. Autoritatea a respins reclamația, considerând că societatea nu a săvârșit nicio încălcare a dreptului de acces la datele cu caracter personal ale reclamantului.

Tribunalul Administrativ Federal, sesizat ulterior cu acțiunea reclamantului, ridică problema întinderii obligației prevăzute la articolul 15 alineatul (3) din GDPR de a furniza persoanei vizate o „copie” a datelor sale cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări, și a pus în discuție dacă această obligație este îndeplinită atunci când operatorul transmite datele cu caracter personal sub forma unui tabel sintetic sau dacă implică și transmiterea unor extrase din documente sau chiar a unor documente întregi, iar cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Prin hotărârea sa, emisă în data de 04 mai 2023, Curtea aduce precizări cu privire la problemele ridicate, și consideră că dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului o „copie” a datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări în temeiul articolului 15 alineatul (3) din GDPR presupune ca acestteia să îi fie predată o reproducere fidelă și inteligibilă a tuturor acestor date. Acest drept îl presupune pe cel de a obține copia unor extrase din documente sau chiar a unor documente întregi ori, în plus, a unor extrase din baze de date care conțin printre altele datele menționate, dacă furnizarea unei astfel de copii este indispensabilă pentru a-i permite persoanei vizate să își exercite în mod efectiv drepturile care îi sunt conferite de GDPR, subliniindu-se că trebuie să se țină seama în această privință de drepturile și de libertățile altora.

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.