Primăria Sector 1 București amendată cu 160.000 de lei pentru încălcarea GDPR

Primăria Sector 1 București amendată cu 160.000 de lei pentru încălcarea GDPR

Primăria Sectorului 1 al Municipiului București a fost sancționată cu amendă de 159.000 lei, întrucât nu a dus la îndeplinire o măsură de remediere dispusă de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pe data de 30 iunie 2023, ANSPDCP a demarat o investigație la Sectorul 1 al Municipiului București ca urmare a unor sesizări referitoare la o posibilă încălcare a prevederilor legale cu privire la prelucrarea datelor de către acest operator, prin intermediul unei platforme on-line utilizată pentru colectarea datelor cu caracter personal, achiziționată înainte ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut și aprobat în cadrul Consiliului Local.

Întrucât Sectorul 1 al Municipiului București nu a comunicat către ANSPDCP informațiile solicitate în baza competențelor sale de investigare, operatorul a fost sancționat cu avertisment prin procesul-verbal de constatare/sancționare din data de 09.11.2023. Sancțiunea avertismentului a fost însoțită de un plan de remediere prin care s-a dispus măsura de a furniza/comunica toate informațiilor solicitate de ANSPDCP în termen de 10 zile de la data comunicării procesului-verbal.

Ulterior, având în vedere că operatorul nu a transmis informațiile solicitate în termenul dispus, ANSPDCP a sancționat Sectorul 1 al Municipiului București cu amendă de 10.000 lei.

Prin același proces-verbal, s-a aplicat și măsura corectivă constând în obligația operatorului de a furniza/comunica toate informațiile solicitate anterior, necesare pentru soluționarea sesizărilor primite.

Primăria nu a dat curs nici de această dată solicitării de informații adresate de ANSPDCP în termenul de 10 zile de la data comunicării celui de-al doilea proces-verbal, în consecință operatorul a fost sancționat cu amendă cominatorie în cuantum de 159.000 lei.

ANSPDCP poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, în cazul nerespectării măsurilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informațiilor și documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigație ori în cazul refuzului de supunere la investigație.

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.