„Evaluarea performanței profesionale a angajaților” (EPPA)

„Evaluarea performanței profesionale a angajaților” (EPPA)

Evaluarea performanței profesionale a angajaților” este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație (companie, instituție publică etc.) care are obiectivul de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect.

Avantajele participării la cursul „Evaluarea performanței profesionale a angajaților” organizat de IC Consulting sunt legate de calitatea temelor abordate (centrate pe performanța profesională și rolul eficientizării activității la nivelul organizației), precum și legată de calitatea formatorilor, consultanți specializați în managementul resurselor umane. În cadrul cursului vor fi analizate inclusiv obligațiile legale in ceea ce privește evaluarea, centrul de greutate al programului fiind legat de cunoașterea / importanța proceselor de evaluare, precum şi de poziționarea sistemului de evaluare în ansamblul activităților organizației.

Cursul „Evaluarea performanței profesionale a angajaților” se adresează managerilor, specialiștilor şi experților interesați de dezvoltarea / implementarea unui sistem profesionist EPPA (inclusiv instrumente componente EPPA). Totodată, cursul se adresează unui public mai larg (manageri și personal cu responsabilități tehnice și administrative), public interesat să definească / să evalueze performanța şi să documenteze rezultatele obținute în activitatea profesională.

Teme abordate:

▪ Legislație aplicabilă / Prevederi legale, Importanța sistemelor de evaluare a performanței angajaților.

▪ Managementul prin obiective în evaluarea performanței.

▪ Conținutul şi implementarea unui sistem de evaluare/de management al performanței.

▪ Evaluarea performanței – ca instrument de gestiune și conducere a companiei.

▪ Evaluarea performanței – ca instrument de dezvoltare a angajatului.

▪ Metode de măsurare a performanței. – Planificarea şi organizarea activității de evaluare, conceperea unor formulare de evaluare (diferite posturi din organizație).

▪ Modalități de eficientizare a măsurării performanței angajatului, corelarea implementării unui sistem de evaluare cu alte procese specifice funcțiunii de resurse umane.

▪ Tipuri de recompense acordate ca urmare a evaluării.

▪ Condițiile materiale de aplicare a sistemului de evaluare a performantei.

▪ Evaluarea după rezultatele finale – interviul de evaluare a performanței.

▪ Evaluarea evaluatorilor în funcție de rezultate (feedback).

▪ Consecințele evaluării salariaților – erorile întâlnite în procesul de evaluare

Cunoștințe dobândite:

▪ să înțeleagă importanta şi să participe la proiectarea / implementarea unui sistem obiectiv EPPA;

▪ să definească / planifice / evalueze performanța din postura de angajat / manager;

▪ să definească responsabilitățile părților (angajat / manager);

▪ să formuleze obiective SMART şi să le asocieze unor scale de realizare;

▪ să identifice şi să evalueze impactul deficitului de competențe;

▪ să pregătească / susțină / conducă un interviu de evaluare din postura angajat / manager;

▪ să documenteze corespunzător procesul de evaluare şi rezultatele obținute;

▪ să dezvolte cultura organizațională în cadrul entității unde activează profesional.

Pe parcursul programului de pregătire participanții își vor dezvolta:

▪ abilitatea de a reglementa procese;

▪ abilitatea de a defini roluri şi responsabilități;

▪ abilitatea de a dezvolta / implementa şi utiliza instrumente EPPA / HR; abilitatea de a solicita, primi si oferi feedback în mod eficient;

▪ abilitatea de a adapta modele verificate la condițiile obiective ale organizației;

Traineri:

Consultanți specializați în managementul resurselor umane, experți practicieni în tehnici privind evaluarea performanțelor angajaților, în formarea profesională a adulților / training şi a gestiunii proceselor de resurse umane în general, cu activitate relevantă în management şi consultanță în management.

Contact

0745019696

Camelia Lung

Detalii training

1850 LEI
Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Bistrița

Fișă de înscriere

Vă rugăm introduceți numele și prenumele complete ca și în actul de identitate.
Alegeți Orașul în care doriți participarea
Ce așteptări aveți prin participarea la acest curs / training / seminar / workshop? (vă rugăm specificați în cateva cuvinte)

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.