Curs Expert Legislația Muncii

Curs Expert Legislația Muncii

Modificarea Codului Muncii a extins opțiunile prin completarea specialiştilor care să asiste salariaţii la anumite discuţii cu angajatorul şi a dus la apariţia unei noi profesii – EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII care deţine pârghia de prevenire a conflictului, în locul intervenţiei post-conflict. Rolul expertului în legislaţia muncii este acela de a fi un consultant neutru şi de a promova relaţiile de muncă sănătoase.

IMPORTANT: În urma absolvirii cursului, puteţi participa la examen pentru a deveni membru UNELM (Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii) !

Înscrieri: iccons@gmail.com, 0745 019 696

Avantajul de a apela la un expert în legislaţia muncii atunci când vorbim de negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, ori de concilierea conflictelor individuale de muncă (art. 17 aliniat 6, Codul Muncii) este expertiza complexă juridică, tehnică şi de management. Totodată, Expertul în Legislatia Muncii poate asista salariaţii în cercetarea disciplinară conform prevederilor de la alin. 4 art. 251 din Codul Muncii.

Competenţele expertului în legislaţia muncii vizează capacităţile şi abilităţile acestuia de a identifica, evalua, utiliza şi recomanda aplicarea legislaţiei muncii şi securităţii sociale, asigurând astfel consultanţă/consiliere de specialitate angajatorilor, patronatelor, sindicatelor, managerilor, specialiştilor în resurse umane şi angajaţilor în vederea promovării relaţiilor de muncă legale şi sănătoase.

COMPETENŢE DOBÂNDITE

 • Furnizarea serviciilor de management al relaţiilor de muncă
 • Coordonarea serviciului extern specializat în resurse umane şi salarizare
 • Auditarea activităţii de resurse umane şi salarizare la nivelul unităţii
 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor în limita mandatului acordat
 • Asigurarea asistenţei tehnice de specialitate a angajatorilor sau, după caz, a lucrătorilor
 • Redactarea / avizarea contractelor de muncă, precum şi a altor documente subsecvente acestora
 • Redactarea / avizarea regulamentelor, politicilor, procedurilor, precum şi a tuturor actelor interne specifice relaţiilor de muncă
 • Organizarea / normarea muncii şi stabilirea sferelor de atribuţii
 • Elaborarea sistemelor de salarizare şi calcularea drepturilor salariale
 • Promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării / hărţuirii la locul de muncă
 • Realizarea cercetării disciplinare a lucrătorilor
 • Aplicarea procedurilor legale privind concedierea lucrătorilor
 • Soluţionarea cererilor sau reclamaţiilor individuale ale lucrătorilor
 • Concilierea conflictelor de muncă

La curs vom aborda 7 module tematice:

 • Instituţii ale dreptului muncii şi securităţii sociale
 • Dreptul colectiv al muncii
 • Dreptul individual al muncii
 • Forme de incetare a contractului individual de muncă
 • Răspunderea juridică şi jurisdicţia muncii
 • Organizarea muncii şi sisteme de salarizare
 • Managementul profesiei

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Pot participa la programul de educaţie şi formare profesională persoanele care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii de studii şi experienţă relevantă în domeniu:

 • Pentru absolvenţii de studii superioare în drept, administraţie publică/stiinţe administrative cu diploma de licenţă sau echivalent, este obligatorie o experienţă de minim 2 ani in domeniul dreptului muncii / resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii

sau

 • Pentru absolvenţii de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administraţie publică/ stiinţe administrative absolvite cu diploma de licenţa sau echivalent este obligatoriu o experienta de minim 3 ani în domeniul resurselor umane/relaţiilor de muncă/evidenţa muncii.

Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu originalul.

Experienţa se va dovedi prin: CV alături de declaraţie pe proprie răspundere că se îndeplineşte condiţia de experienţă minimă/contract de muncă/contract de voluntariat/contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul.

Preţul cursului este de 2200 lei!

Înscrieri: iccons@gmail.com, 0745 019 696

Traineri cu experiență

Cursul este oferit de o echipă de traineri cu experiență în toate domeniile de interes pentru un viitor expert în legislația muncii:

CAMELIA LUNG este consilier juridic, expert legislația muncii, specialist în protecția datelor cu caracter personal, evaluator servicii de sănătate, evaluator în sistemul formării profesionale continue și a asigurat pregătirea profesională prin cursuri autorizate pentru sute de profesioniști în domeniul resurselor umane și legislației muncii.

MANUELA-PAULA PREDA-POPESCU este fost magistrat și expert legislația muncii, cu o carieră de peste 25 de ani de judecător specializat în conflicte de muncă și asigurări sociale.

DIANA CIUBOTARIU-FELDRIHAN este avocat, expert legislația muncii, specialist în protecția datelor cu caracter personal, cu experiență vastă în asistența și reprezentarea angajaților și angajatorilor în instanță și în raporturile cu alte instituții cu competențe de control în relațiile de muncă.

Echipa noastră oferă astfel o viziune completă asupra modului de aplicare a legislației muncii, astfel încât cursanții vor putea să integreze cunoștințele teoretice privind din toate perspectivele, astfel încât să ofere, la rândul lor,  servicii profesioniste ca experți în legislația muncii.

Avantajele cursului

Prin absolvirea cursului nostru de Expert Legislatia Muncii îți oferim șansa de a deveni membru acreditat UNELM.

Formarea de specialişti cu un înalt nivel de cunoştinţe în legislaţia naţională a muncii.
Pregătire pentru dobândirea unui nivel ridicat de cunoaştere a legislaţiei naţionale a muncii.

Durata cursului

Cursul are 240 ore: partea teoretică 80 ore, partea practică 160 ore.

Cursul este autorizat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 

 

 

Desfăşurarea cursului

Cursurile se desfăşoară ONLINE, în cadrul platformei Zoom.

Contact

0745019696

Camelia Lung

Detalii curs

2200 LEI

Fișă de înscriere

Vă rugăm introduceți numele și prenumele complete ca și în actul de identitate.
Alegeți Orașul în care doriți participarea
Ce așteptări aveți prin participarea la acest curs / training / seminar / workshop? (vă rugăm specificați în cateva cuvinte)
Diplomele sunt emise de Ministerul Protecției Sociale și Ministerul Educației și sunt recunoscute la nivel național și internațional

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.