Norvegia

Detașarea lucrătorilor în Norvegia 

Detașarea lucrătorilor în Norvegia este reglementată de Regulamentele din 16 decembrie 2005 nr. 1566 privind lucrătorii detașați ( Forskrift om utsendte arbeidstakere ) și Legea mediului de muncă (Arbeidsmiljøloven). În calitate de membru al Spațiului Economic European, Norvegia transpune Directiva 96/71/CE în legislația națională. 

Noile modificări ale regulamentului privind lucrătorii detașați în Norvegia au intrat în vigoare în ianuarie și martie 2023. Modificările se aplică în principal condițiilor de muncă, disponibilității documentelor și lucrătorilor temporari. 

Obligații preliminare pentru detașare 

În conformitate cu Directiva 96/71/UE și transpunerea sa națională, angajatorii cu sediul în țările UE/SEE își pot detașa lucrătorii în Norvegia pentru prestarea de servicii, atât timp cât sunt îndeplinite anumite condiții preliminare. 

În primul rând, detașarea trebuie să se bazeze pe un acord între compania de detașare și destinatarul serviciilor în Norvegia. Alternativ, o companie cu sediul în străinătate poate detașa un lucrător la în Norvegia, atunci când ambele companii aparțin aceluiași grup. 

În general, trebuie menționat că Directiva 2018/957 de modificare a Directivei 96/71/UE nu a fost încă implementată, întrucât procesul legislativ este încă în desfășurare. 

Important de reținut este faptul că detașarea lucrătorilor în Norvegia dă naștere unei serii de obligații preliminare de îndeplinit enumerate mai jos . 

Obligații suplimentare  

Principalele obligații care se aplică companiilor străine care desfășoară activități comerciale în Norvegia: 

 • Înregistrarea sucursalei (NUF) ca întreprindere străină care operează în Norvegia (aplicabilă și pentru perioade scurte); 
 • Depunerea Raportului RF-1199 de către întreprinderea care acordă comanda de lucru pentru a declara informații despre contract și părțile contractante (aplicabil pentru comenzile de lucru care depășesc 20.000 NOK) 
 • Depunerea Raportului RF-1198 de către întreprinderea care primește comanda de lucru pentru a declara informații despre personalul trimis în Norvegia (aplicabil pentru comenzile de lucru care depășesc 20.000 NOK); 
 • Înregistrarea companiei în scopuri de TVA (aplicabilă pentru comenzile care depășesc 50.000 NOK în termen de 12 luni); 
 • Depunerea decontărilor bilunare de TVA (se depun chiar dacă zero până la anularea companiei); 
 • Cerere pentru numărul D pentru toți lucrătorii care călătoresc în Norvegia; 
 • Înregistrarea lucrătorilor la poliția locală în termen de 3 luni de la sosirea în Norvegia; 
 • Cerere de card de deducere fiscală pentru fiecare angajat; 
 • Cerere de card HSE pentru lucrătorii angajați în anumite sectoare și activități; 
 • Depunerea declarațiilor lunare de salariu (Raport A-melding) chiar dacă deducerile fiscale nu sunt aplicabile; 
 • Mentinerea unui raport contabil pentru activitatile desfasurate in Norvegia; 
 • Declarația fiscală anuală a sucursalei (atât în ​​cazul veniturilor impozabile, cât și în cazul în care se solicită scutirea conform DDT); 
 • Radierea sucursalei (opțional). 

Condiții de muncă și salarizare 

În conformitate cu Legea Muncii (Legea din 17 iunie 2005 nr. 62), condițiile generale de muncă se aplică tuturor angajaților detașați și se referă la timpul de lucru, securitatea, sănătatea și igiena la locul de muncă, remunerarea suplimentară, indemnizațiile, rambursarea, plata concediului și a indemnizației de concediu etc. 

În ceea ce privește salariul minim, legislația norvegiană nu stabilește niciun salariu minim fix. Prin urmare, atunci când se detașează lucrători în Norvegia, este necesar să se ia în considerare contractul colectiv de muncă aplicabil.  

Securitatea socială  

Când este detașat în Norvegia de către un angajator dintr-o țară din UE/SEE, un angajat lucrează temporar în Norvegia. Cu toate acestea, el continuă să fie angajat în țara de origine. Datorită sistemului social armonizat al UE, angajații detașați în străinătate plătesc contribuții sociale în țara în care sunt angajați. 

De altfel, în temeiul Regulamentului (CE) 883/2004, societatea care detașează trebuie să solicite instituției sociale competente eliberarea unui Certificat A1 pentru fiecare lucrător detașat. Acest document precizează în ce țară deținătorul plătește contribuțiile la asigurările sociale. Prin urmare, lucrătorii detașați rămân sub reglementarea sistemului de securitate socială din țara în care sunt angajați. 

Dispoziții de sănătate și securitatea în muncă 

În general, angajatorii poartă responsabilitatea principală în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă a angajaților. Cu toate acestea, în cazul detașării lucrătorilor în străinătate, acest lucru poate fi diferit în funcție de legislația națională. 

În special, în cazul lucrătorilor detașați în Norvegia, întreprinderea principală norvegiană trebuie să respecte cerințele și obligațiile H&S. Singura excepție de la această dispoziție constă în activitatea simultană desfășurată de două sau mai multe întreprinderi la același loc de muncă în Norvegia.  

Disponibilitatea documentelor  

Toate documentele legate de detașarea lucrătorilor în Norvegia trebuie să fie disponibile la locul de muncă numai în perioada detașării. Printre altele, principalele documente solicitate în timpul controalelor sunt: actele de identitate personale, permisele de muncă (dacă este cazul), contractele de muncă, fișele de plată și o imagine de ansamblu asupra programului de lucru. Documentele trebuie să fie disponibile în limbile engleză, norvegiană, suedeză sau daneză. Autoritățile competente pot solicita traduceri autorizate ale documentelor,. 

Sancțiuni  

Toate condițiile generale de angajare sunt aplicabile lucrătorilor detașați în Norvegia. Orice încălcare a acestor prevederi poate atrage sancțiuni sub formă de infracțiuni administrative. 

În consecință, Autoritatea Norvegiană de Inspecție a Muncii poate impune o sancțiune maximă de nerespectare de aproximativ 1500000 NOK. De asemenea, neînregistrarea lucrătorilor detașați în Norvegia prin formularul RF-1198 poate duce la o penalizare de 2300 NOK pentru fiecare angajat detașat în parte. 

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că iți oferim cea mai bună experiență de utilizarea a portalului și pentru a facilita navigarea.